Категория: Реакции

04.12.2022

На 03.12.2022 01:16:02 от “ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ – ЖЕЧКО СПИРИДОНОВ 4 /AS” e подаден сигнал на който e отреагирал 1 патрул за 5 минути и 14 секунди

Posted in Реакции by
04.12.2022

На 03.12.2022 00:56:48 от “/НП/ СКЛАД ГАЗОСНАБДЯВАНЕ – КИТКА” e подаден сигнал на който e отреагирал 1 патрул за 6 минути и 54 секунди

Posted in Реакции by
preloader