СМАРТ ПАТРУЛ

Силите за реагиране се намират в постоянна готовност и са позиционирани в оптимални изходни зони за високоефективна реакция.
При получаване на алармен сигнал силите се придвижват по оптимален маршрут до Вашия обект, извършват инспектиране и блокиране на периметъра.
Те са професионално обучени и тренирани да извършват оглед на обектите, да задържат нарушители, да оказват първа медицинска помощ и да взаимодействат с правоохранителните органи. За действията си силите за реагиране притежават специална квалификация съгласно Закона за частната охранителна дейност.

preloader