СМАРТ СЕРВИЗ

За да работи безотказно и да бъде в изправност монтираната в охранявания обект сигнално охранителната техника квалифириран технически персонал извършва всички необходими технически прегледи, диагностика, профилактика и ремонт.
Техническата поддръжка може да се извършва по абонамент или по заявка. Може да се поръча посещение на техник за настройка, програмиране и промяна на броя и мястото на монтаж на техническите устройства на СОТ системата.

preloader