Централизирано наблюдение на охраняваните обекти

Централизирано наблюдение на охраняваните обекти.

Непрекъсната връзка между охранявания обект и оперативния център на Телепол. Връзката се осъществява от ИРИС (Интелигентна радио информационна система) чрез защитени комуникационни канали. ИРИС осигурява наблюдение, регистриране, архивиране, статистика и контрол на всички постъпващи сигнали от датчиците на монтираната в охранявания обект СОТ система (Сигнално охранителна техника).

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation corper suscipit lobortis nisl ut aliqup ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor

  • Vestibulum – 70%
  • Morbi consectetur – 50%
  • Categories : Sed / Quis / Metus
  • Author : Mauris
  • WebSite: www.your_web.com
preloader