СМАРТ Вест

Всеки клиент на СМАРТ СОТ може да избере да получава известия под формата на:

  • SMS (кратки текстови съобщения);
  • Автоматично телефонно известяване;
  • Нотификации на мобилен телефон( с мобилното приложение СМАРТ СОТ );

Известия се изпращат при регистриране на определени събития възникнали в охранявания обект, при възникнали нови задължения за плащане и др.

Клиенът сам определя на кой телефонен номер и при какви събития да бъде уведомяван например: „Обща аларма“, „Снемане от охрана“, „Предаване за охрана“, „Прекъсване на електрозахранването в обекта“ и др.

Може да се избере абонамент за кратките текстови съобщения или да се плаща за всяко едно отделно изпратено съобщение.

preloader