СИТИ СЕКЮРИТИ

СИТИ СЕКЮРИТИ

Сити Секюрити ЕООД е лидер в областта на услугите, свързани със сигурността и охраната на обекти.

“Сити Секюрити” ЕООД успешно развива своята дейност в следните основни направления :
Мониторинг и централизирана охрана с технически средства чрез мониторинг-център и автопатрулна дейност;
Корпоративна и публична сигурност – инженеринг; доставка, изграждане и поддържане на системи за сигурност, охрана; мониторинг, централизирана и физическа охрана на обекти; охрана и съпровод на ценни пратки и опасни товари.

предлагани услуги: Oхрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали, Oхрана на урбанизирани територии, Oхрана при транспортиране на ценни пратки или товари, Лична охрана на физически лица, Охрана на имуществото на физически или юридически лица, Охрана на селскостопанско имущество, СМАРТ Патрул, СМАРТ Сервиз
централен офис: Свиленград, ул. Г. Струков 5, офис 12
preloader