ЕЛОС

ЕЛОС

Фирма „ЕЛОС“ – ООД е регистрирана през 1989г. по фирмено дело №626/89 на Софийски градски съд. Същата разполага с надлежен лиценз за осъществяване на охранителна дейност с № 356 от 02.09.2004г. издаден от ДНСП, валиден за територията на цялата страна.

Във фирмата работят високо квалифицирани служители, които имат познания и притежават умения за бърза ориентация и адекватни действия в екстремни ситуации, които все по-често съпътстват напрегнатото ни ежедневие.

Ръководството на фирмата се осъществява от квалифицирани бивши офицери от МВР, придобили специална подготовка в страната и чужбина.

Дружеството разполага с необходимото бойно / гладкоцевно и нарезно / и газово оръжие, помощни средства / белезници, палки и др. / , средства за комуникация, средства за защита, необходимите превозни средства, служебни кучета за охрана на обекти и др.

Ние сме един сигурен партньор на органите на МВР за установяване на ред, спокойствие и сигурност в страната ни.

През шестнадесетгодишната си дейност фирма „ЕЛОС“ – ООД е осъществявала охрана на министерства, банки, културни институти, спортни обекти, масови мероприятия, охранявала е ВИП гости, ценни пратки и товари и имущество на физически лица и фирми / апартаменти, вили, работилници, автокъщи, обекти на хранително-вкусовата ,металургическата, химическата промишленост и др./.

предлагани услуги: СМАРТ Патрул, СМАРТ Сервиз
централен офис: гр.Разлог, пл. Преображение №1, ет.7
preloader