СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ

СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ

Да направим живота Ви по-сигурен и да съхраним Вашата собственост, представлява Основна цел за нашата компания.

предлагани услуги: Oхрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали, Oхрана на урбанизирани територии, Охрана на имуществото на физически или юридически лица, Охрана на селскостопанско имущество, СМАРТ Патрул, СМАРТ Сервиз
централен офис: София, ж.к. Красно село, ул. Пчела, бл. 199, ет. ПАРТЕР, ап. ОФИС 3
preloader