Услуги

СМАРТ СОТ Услуги

Всеки клиент на СМАРТ СОТ може да избере да получава известия под формата на: SMS (кратки

Цялостно решение за управление, охрана и контрол на вашия дома. СМАРТ СОТ Дом предоставя в

Охранителна техника монтирана в охранявания обект. Система от сигнално охранителна техника

Централизирано наблюдение на охраняваните обекти. Непрекъсната връзка между охранявания об

Est aliquam gravida ut vitae mauris. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tat

За да работи безотказно и да бъде в изправност монтираната в охранявания обект сигнално ох

Електронен документооборот и безкасови плащания. Грижата за природата и опазване на ограни

Силите за реагиране се намират в постоянна готовност и са позиционирани в оптимални изходн

Паник бутон – допълнително монтирано устройство част от СОТ (Сигнално охранителна техника)

Leave a Comment

preloader